Nhập khẩu thép phế liệu

Cỡ chữ

Công ty cổ phần thương mại vận tải Hưng Vượng là đơn vị chuyên nhập khẩu, phân phối thép phế liệu hàng đầu Việt Nam: thép đường ray, thép HSM1, thép HSM2, các loại thép phế thải ngành đường sắt.

We are the unit specializing in importing and distributing scrap steel in Vietnam: railway steel, HSM1 steel, HSM2 steel, railway scrap.

9/10 134 bài đánh giá
Dịch vụ
LÔ THÉP PHẾ NGÀNH ĐƯỜNG SẮT ĐƯỢC BÁN BỞI CÔNG TY HƯNG VƯỢNG VIỆT NAM. 1

Toàn bộ lô thép phế là sản phẩm của ngành đường sắt. Chúng tôi sắn sàng cung cấp cho các nhà máy luyện thép đủ điều kiện nhập khẩu. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty cổ phần thương mại vận tải Hưng Vượng Hotline: +84974308868

LÔ THÉP PHẾ THẢI  - SẢN PHẨM CỦA NGÀNH ĐƯỜNG SẮT

Toàn bộ lô thép phế là sản phẩm của ngành đường sắt. Chúng tôi sắn sàng cung cấp cho các nhà máy luyện thép đủ điều kiện nhập khẩu. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty cổ phần thương mại vận tải Hưng Vượng

Nhập khẩu thép phế liệu

We are specialized in importing and distributing scrap steel